Casais para 2020

Apresento a lista dos casais para o ano de 2020 .

 

01... Canela/Opalino  x Azul Opalino

 

02... Cinza/Opalino  x  Opalino/Azul

 

03...  Azul/Opalino  X  Diluido/?Azul

 

04... Cinza/Opalino  x  Opalino/Azul

 

05... Verde/?Opalino/?Azul  X  Azul Misty

 

06... Verde/Azul/Opalino  X  Opalino/Azul

 

07... Verde/Azul/Canela  x  Verde/Azul 

 

08... Verde Cinzent/Azul/Canela  x  Verde/Azul

 

09... Verde/Azul  x  Canela/Azul

 

10... Verde/?Azul  x  Opalino/?Azul

 

11... Verde/Azul  x Verde/?Aqua

 

12... Verde/?Aqua/?Canela  x  Azul Opalino

 

 

13... Opalino/Diluido  x  Diluido Opaline/Pastel

 

14... Opalino Verde Cinzento/Diluido  x Diluido Opalino

 

15...Opalino  x  Diluido Opalino/?Pastel 

 

16... Diluido Pastel/Opalino  x  Diluido Opalino/?Pastel

 

17... Opalino/Diluido  x  Diluido Opalino/Pastel

 

 

18... Diluido Opalino  x  Opalino Vert Cinzento/Diluido

 

19... Diluido Opalino  x  Opalino Verde Cinzento/Diluido/?Pastel

 

20...  Diluido Opalino  x  Opalino/Diluido

 

 

21... Diluido Pastel /Opaline x Opalino/Diluido/Pastel

 

22... Opalino Canela/Diluido  x  Opaline Pastel/Diluido

 

23... Opalino/Diluido/Pastel  x  Diluido Pastel Opalino

 

24... Pastel/Diluido/Opalino  x  Opalino Pastel/Diluido

 

25... Diluido Pastel  x  Opalino/Diluido/Pastel

 

26... Pastel/Diluido/Opalino  x  Diluido Pastel

 

 

27... Lutino/Opalino  x  Opalino Verde Cinzento

 

28... Opalino Verde Cinzento/Lutino  x  Lutino

 

29... DD Verde  x  Opalino

 

30...Opalino/Canela  x  Opalino Canela Verde Cinzento

 

 

 

 

 

Canela/Opalino x Azul Opalino
Cinza/Opalino x Opalino/Azul
Azul/Opalino X Diluido/?Azul
Cinza/Opalino x Opalino/Azul
Verde/?Opalino/?Azul X Azul Misty
Verde/Azul/Opalino X Opalino/Azul
Verde/Azul/Canela x Verde/Azul
Verde Cinzent/Azul/Canela x Verde/Azul
Verde/Azul x Canela/Azul
Verde/?Azul x Opalino/?Azul
Verde/?Aqua/?Canela x Azul Opalino
Opalino/Diluido x Diluido Opaline/Pastel
Opalino Verde Cinzento/Diluido x Diluido Opalino
Opalino x Diluido Opalino/?Pastel
Diluido Pastel/Opalino x Diluido Opalino/?Pastel
Opalino/Diluido x Diluido Opalino/Pastel
Diluido Opalino x Opalino Vert Cinzento/Diluido
Diluido Opalino x Opalino Verde Cinzento/Diluido/?Pastel
Diluido Opalino x Opalino/Diluido
Opalino Canela/Diluido x Opaline Pastel/Diluido
Diluido Pastel /Opaline x Opalino/Diluido/Pastel
Opalino/Diluido/Pastel x Diluido Pastel Opalino
Pastel/Diluido/Opalino x Opalino Pastel/Diluido
Pastel/Diluido/Opalino x Diluido Pastel
Lutino/Opalino x Opalino Verde Cinzento
Opalino Verde Cinzento/Lutino x Lutino
DD Verde x Opalino
Opalino/Canela x Opalino Canela Verde Cinzento