Pruimekopmutaties.nl

Zucht 2021

Aqua

0-1 Blauopalin

0-1 Lutino/blau und 0-1 Aqua

0-1 Grau

1-0 Blauopalin/zimt

1-0 Blauopalin 0-1 Grauopalin

1-0 Opalin/blau 0-1 Grauopalin

1-0 Übergossenpastell/??Opalin + 1-0 Pastel/Übergossen/?Opalin und 0-2 Opalinpastell/Übergossen

1-0 Blauopalin + 0-2 Grauopalin und 2-0 Opalin/Blau

1-0 Grau/Opalin + 0-1 Grauopalin + Opalingraugrün/Blau und Grün/Opalin/Blau

1-2 Übergossenopalin und Opalin/Übergossen

0-2 Opalinzimt/Blau

1-0 Übergossenopalinpastell und 1-0 übergossenopalin/Pastell

Opalininograugrün (Rubino) 11 Woghe alt 2019

Opalineinograugrün (Rubino) 2019

Opalininograugrün (Rubino) 6 Woghe alt 2019

04-03-2020

Die erste Jungtiere 2020 sind geschlüpft .

Pastell/Übergossen , Übergossenpastell und Opalinpastell/Übergossen 2017

1-2 Übergosseopalin Sehr selten. 2016

1-0 Übergossenopalin Sehr selten. 2016

1-1 Opalin/Übergossen 1-0 Ist sehr selten . 2016

0-1 Opalinpastell/übergossen 2016

1-0 Opalin/Übergossen/?Pastell

0-1 Opalinpastell/Übergossen

1-1 Übergossenpastell/Opalin x Opalinpastel/Übergossen 2017